ĐĂNG KÝ NGAY LỚP HỌC THỬ

Đăng kí ngay lớp học thử của ILA để nhanh chóng đạt được các khả năng:

  • Giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ
  • Tư duy văn minh của công dân toàn cầu
  • Tự tin dẫn đầu kỷ nguyên Công nghệ 4.0

(*) Điều khoản & điều kiện tham gia lớp học thử