Sự kiện ILA

Sự kiện ILA

Cùng tham dự các sự kiện của ILA

NHỮNG LỜI TRI ÂN

NHỮNG LỜI TRI ÂN

 • 20/11/2018
 • 08:00 AM
 • 38 Trung Tâm ILA

xem thêm

Đêm vinh danh 129 học viên xuất sắc ILA

Đêm vinh danh 129 học viên xuất sắc ILA

 • 08/09/2017
 • 05:00 PM
 • Times Square 22-36 Nguyen Hue, TP. Ho Chi Minh

xem thêm

Lễ hội mùa hè 2016

Lễ hội mùa hè 2016

 • 08/07/2016
 • 07:30 AM
 • Số 48/10 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh

xem thêm

Sôi động lễ hội mùa hè ILA 2015

Sôi động lễ hội mùa hè ILA 2015

 • 16/07/2016
 • 09:00 AM
 • 48/10 Dien Bien Phu St., Ward 22, Binh Thanh

xem thêm

NỤ CƯỜI ĐÃ TRAO

NỤ CƯỜI ĐÃ TRAO

 • 13/06/2016
 • 08:15 AM
 • Cho Ray Hospital

xem thêm